Tailorsan Albania

SEKTORËT

Zona Publike

Tailorsan bashkëpunon rregullisht me një numër të madh të organeve publike dhe administrative në të gjithë Shqipërinë, përfshirë Ministrinë e Brendshme, Presidencën e Këshillit të Ministrave dhe Subjekteve të tilla si Mbrojtja Civile si dhe bashki dhe komuna të shumta të përhapura në të gjithë territorin kombëtar.

Ne operojmë sipas parimeve të transparencës dhe legalitetit, duke vepruar si zëdhënës për vlerat sociale si respektimi i dinjitetit të klientit, promovimi i parimeve të shëndetit dhe sigurisë në punë dhe duke bërë përpjekje për të sjellë në të gjithë vëndin një standardi maksimal të higjienës.

Tailorsan: tualete portative me qira për zona publike.

Duke zgjedhur Tailorsan, ju mbroni vendet më të bukura në Shqipëri dhe u lejoni qytetarëve të përfitojnë nga një shërbim personal themelor.

Përdorimi i tualeteve portative përmirëson cilësinë dhe banueshmërinë e vendeve publike, favorizon pastrimin e ambienteve të përbashkëta në mënyrë diskrete dhe komode dhe garanton kursime të konsiderueshme në krahasim me ndërtimin dhe mirëmbajtjen e tualeteve fikse të përhershme.

Modelet tona janë krijuar për t’u integruar në panoramën e mjediseve të ndryshme. Linja Natural, për shembull, përshtatet shumë mirë me mjediset natyrore ose hapësirat e gjelbra, ndërsa linja jonë Standard është projektuar për mjedise urbane dhe qendra historike duke siguruar identifikim të lehtë të shërbimeve duke i kombinuar ato me një pamje të matur.

Një tualet i pastër është e drejta e të gjithëve.

Të rriturit, fëmijët apo personat me aftësi të kufizuara motorike mund të kenë nevojë dhe kjo është arsyeja pse ne besojmë se çdo zonë publike në Shqipëri duhet të sigurojë një tualet për njerëzit që e frekuentojnë atë. Për shembull, jo të gjitha hapësirat kanë një tualet të aksesueshme për njerëzit me lëvizshmëri të kufizuar dhe një zgjidhje portative ju ndihmon të ofroni një zgjidhje të shpejte për të ndihmuar qytetarët.

Tailorsan kujdeset për çdo tualet për funksionim të përsosur, duke eliminuar gjenerimin e aromave falë pastrimit të rregullt dhe keto gjithmonë të përfshira në çmimin e qirasë. Kujdesi dhe mirëmbajtja e  aromave freskuese për pjesën e brendshme të kabinës përmirëson më tej përvojën e përdoruesit.

Duke zgjedhur Tailorsan, ju nuk merrni me qira një tualet portativ, por një shërbim që përmirëson jetën në hapësirat e qytetit tuaj dhe që kontribuon në krijimin e hapësirave urbane miqësore për njerëzit.

TUALETE PORTATIVE TE DEDIKUAR

Perfekte për hapësira publike

Zgjidhja ideale për:

PREVENTIVO ONLINE

Keni nevojë për tualetet tona?